„Załóż firmę i odnieś sukces” to projekt realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska, który pomaga osobom dążącym do założenia własnej działalności gospodarczej.

28 lipca ostatnia z 5 grup uczestników projektu otrzymała od prezydenta Michała Litwiniuka zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu. Wkrótce kolejne osoby rozpoczną indywidualne spotkania z doradcą, podczas których poznają podstawy prowadzenia własnej firmy. Przy wsparciu eksperta napiszą także profesjonalny biznesplan, który następnie złożą do oceny w konkursie. Po zakończeniu projektu 44 uczestników otrzyma dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

„Ten projekt ma bardzo istotne cele, gdyż wszyscy mamy świadomość, jak istotne jest podnoszenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Życzę powodzenia uczestnikom projektu. Mam nadzieję, że wsparcie doradczo-szkoleniowe, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe będą dla nich szansą na założenie własnej, przynoszącej efekty i dającej satysfakcję działalności gospodarczej” – mówi prezydent Michał Litwiniuk.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Jego łączna wartość to ponad 2,5 mln złotych, z czego ponad 2,1 mln pokrywa dotacja z UE.