Gminna Biblioteka im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza podmioty działające lokalnie oraz osoby indywidualne do udziału w konkursie „Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane”.

W Konkursie wniosek może złożyć każdy, kto ukończył 18 lat: instytucje, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby indywidualne. To również szansa dla młodzieży, która będzie mogła zgłosić i zrealizować własne pomysły. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie inicjatyw to 34 000,00 zł

Konkurs jest możliwością do uzyskania dofinansowania z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację własnego pomysłu. Zgłaszając swój pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności wnosisz swój wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianej promocji czytelnictwa.

Wnioski należy składać w terminie od 16.01.2022 do 03.02.2022 r.