Z okazji zbliżającego się dnia dziecka Gminny Ośrodek w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza dzieci w wieku od 3 do 12 lat z terenu gminy do wzięcia udziału w konkursie muzycznym.   

Konkurs z okazji tegorocznego dnia dziecka nosi nazwę „Dziecięce śpiewanki’’. Aby wziąć w nim udział należy wybrać jedną z piosenek Majki Jeżowskiej – uwielbianej piosenkarki wszystkich dzieci oraz nagrać ją w formie filmu z jej wykonaniem. Chętne osoby powinny do 24 maja wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Zgłoszenia uczestników oraz nagrania konkursowe należy wysyłać na adres gok@miedzyrzecgmina.pl. Czas trwania konkursu od 19 do 29 maja. Najbardziej kreatywne filmy zostaną wynagrodzone nagrodami rzeczowymi. Regulamin konkursu.