Zespół „Śpiewam, bo lubię” otrzymał nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wieloletni wkład w kultywowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego powiatu bialskiego.

Wyróżnienie członkom grupy wręczyli sekretarz powiatu bialskiego Sławomir Sosnowski oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Barbara Kociubińska-Koza. „Śpiewam, bo lubię” działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach. Od lat uświetnia swoimi występami liczne uroczystości oraz odnosi sukcesy podczas konkursów i przeglądów muzycznych.