Ruszył nabór wniosków o dofinansowania unijne do instalacji OZE. Można otrzymać nawet do 85% dofinansowania. 

Gmina Piszczac bierze udział w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014 – 2020. W związku z tym ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły na biomasę, instalacje fotowoltaiczne).

Dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (netto). Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie gminy www.piszczac.pl .