Sejmik Województwa Lubelskiego dokonał zmian w Radach Społecznych m.in. pogotowia oraz szpitala, a Zarząd Województwa Lubelskiego je zatwierdził.

Podczas poniedziałkowej (11 marca) sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego radni dokonali zmian w składach Rad Społecznych w podległych samorządowi województwa podmiotach leczniczych. Decyzję radnych zatwierdził w środę (13 marca) Zarząd Województwa Lubelskiego. Zmiany w składach Rad Społecznych w Białej Podlaskiej zaszły w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Po dokonanych zmianach w skład rady Stacji Pogotowia Ratunkowego wchodzą: Dariusz Gomółka – przedstawiciel wojewody, Adam Chodziński, Karol Sudewicz, Riad Haidar. Przewodniczącym rady jest Dariusz Litwiniuk.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym obecnie skład rady wygląda następująco: Tadeusz Sławecki – przedstawiciel wojewody, Barbara Barszczewska, Dariusz Litwiniuk, Kamil Paszkowski, Janusz Skólimowski oraz Michał Litwiniuk. Przewodniczącym rady jest Dariusz Stefaniuk.