W zeszłym tygodniu w szpitalu odbyła się wizyta przedstawicieli Województwa Lubelskiego oraz NFZ, podczas której podsumowano działalność szpitala oraz przedstawiono plany na przyszłość.

W środę (6 marca) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się wizyta przedstawicieli Województwa Lubelskiego: Wicemarszałka Dariusza Stefaniuka – Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala oraz Wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego – odpowiedzialnego w Zarządzie za ochronę zdrowia. W wizycie uczestniczył również Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Karol Tarkowski. W spotkaniu udział wzięli również: Dyrekcja Szpitala oraz Przedstawiciele Związków Zawodowych działających w placówce.

Podczas spotkania podsumowano działalność szpitala za 2018 rok oraz przedstawiono plany na przyszłość. Przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego przedstawili sytuację zdrowotną w naszym województwie. Zwrócono szczególną uwagę na bardzo dobrą sytuację finansową placówki, dokonane inwestycje, realizowane projekty oraz plany na przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że bialski szpital zasługuje na szczególne wyrazy uznania w zakresie działalności medycznej w województwie lubelskim.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny został liderem 15. jubileuszowej edycji rankingu „Bezpieczny Szpital” 2018 organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Szpital został zwycięzcą w skali kraju, zajmując pierwsze miejsce w Polsce oraz został liderem kraju w kategorii szpitali trzeciego stopnia w ramach sieci.