Mieszkańcy Białej Podlaskiej wybrali nowy skład Rady Miasta Biała Podlaska. Najwięcej mandatów otrzymało KWW pod przewodnictwem Prezydenta Michała Litwiniuka, na drugim miejscu uplasowało się KW Prawo i Sprawiedliwość. Z najmniejszą liczbą mandatów do Rady Miasta wejdzie KWW Bezpartyjnego Samorządu Adama Chodzińskiego.

Poznaliśmy nowych radnych na kadencję 2024 – 2029. Podczas tegorocznych wyborów zagłosowało ponad 21,5 tysiąca bialczan. Podział mandatów przedstawia się następująco: 12 mandatów przypadło KWW pod przewodnictwem Prezydenta Michała Litwiniuka, 9 mandatów przypadło KW Prawo i Sprawiedliwość, natomiast 2 mandaty otrzymało KWW Bezpartyjnego Samorządu Adama Chodzińskiego.

Poniżej prezentujemy listę nowo wybranych radnych.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:

 • Henryk Grodecki
 • Marek Dzyr
 • Agnieszka Kulicka
 • Wojciech Babicz
 • Dariusz Litwiniuk
 • Anita Frankiewicz
 • Igor Dzikiewicz
 • Stanisław Nikołajczuk
 • Karol Sudewicz

KWW PREZYDENT MICHAŁ LITWINIUK:

 • Waldemar Godlewski
 • Katarzyna Pietraszkiewicz
 • Maciej Buczyński (wiceprezydent miasta, jako kolejny z listy mandat otrzymał Franciszek Ostrowski)
 • Marcin Izdebski
 • Mariusz Michalczuk
 • Robert Woźniak
 • Piotr Gajek
 • Andrzej Czapski
 • Sebastian Michalczuk
 • Michał Litwiniuk (wybrany na kolejną kadencję na Prezydenta miasta, za niego wchodzi Kacper Łaskarzewski)
 • Krystyna Beń
 • Józef Szeptycki

KWW ADAM CHODZIŃSKI BEZPARTYJNY SAMORZĄD:

 • Adam Chodziński
 • Beata Wawryniuk