Trwa jedno z największych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP – DRAGON-21. Ewakuacja dóbr kultury z Muzeum Południowego Podlasia oraz zabezpieczenie przemieszczania wojsk operacyjnych – to główne zadania, jakie realizowali żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT w ramach szkolenia.

Trwa jedno z największych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP – DRAGON-21. Dla żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej to już kolejne wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi. Dotychczas Terytorialsi z Lubelszczyzny uczestniczyli, m.in. w ćwiczeniach ANAKONDA-18, DRAGON-19 oraz operacji PALISADA-19.

Jednym z epizodów ćwiczenia DRAGON-21 była ewakuacja dóbr kultury z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.  Do tego zadania, w dniu 6 czerwca br., została skierowana grupa żołnierzy z 23 bialskiego batalionu lekkiej piechoty oraz 24 chełmskiego batalionu lekkiej piechoty. Ich zadanie polegało na zaplanowaniu, organizacji i dowodzeniu ewakuacji eksponatów muzealnych, we współdziałaniu z organizacjami proobronnymi. Innym ważnym zadaniem była ochrona i utrzymanie drożności dróg przemieszczania pododdziałów 18 Dywizji Zmechanizowanej, w tym zabezpieczenie przemarszu na obiektach infrastruktury krytycznej tj. na mostach i wiaduktach.

W tegorocznym ćwiczeniu DRAGON biorą udział żołnierze 3 wschodnich brygad: lubelskiej, podlaskiej oraz warmińsko-mazurskiej – łącznie ponad pół tysiąca żołnierzy WOT, z czego tylko ok. 30 to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Terytorialsi będą prowadzić działania w ramach osłony strategicznej państwa we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, strażą graniczną oraz organami administracji publicznej.