Zmiana systemu opłat za śmieci spowodowała, że mieszkańcy Białej Podlaskiej wykazali się większą oszczędnością wody. Miasto otrzymało mniej wpływów za śmieci, niż zakładano. A więc czy możemy spodziewać się kolejnej podwyżki stawki za wodę?

Wprowadzony w listopadzie 2019r. system opłaty „śmieciowej” na podstawie m3 zużytej wody okazał się niewypałem. Bialczanie na dane podwyżki odpowiedzieli większą oszczędnością wody. Mieszkańcy bloków w 2020r. zużyli 21 tysięcy m3 wody mniej, zarówno zimnej jak i ciepłej. W skali roku szacuje się, że jest to o 25 procent mniej niż w 2019. W związku ze spadkiem zużycia wody przygotowywana jest kolejna podwyżka, która wprowadzona będzie prawdopodobnie w maju.

Wdrożenie ceny 5,20 zł  za m3 zużytej wody w przypadku zbiórki selektywnej oraz 20,80 zł za m3 w przypadku odpadów zmieszanych z danej nieruchomości było pierwszym i eksperymentalnym projektem w naszym regionie. Jak się okazało ludzie zamieszkujący Białą nie są tak zamożni jak mieszkańcy bogatszych podwarszawskich czy nadbałtyckich miast i przykręcili krany, aby oszczędzić na wywozie śmieci. Budżet miasta zatem otrzyma zdecydowanie mniej wpływów za odpady komunalne, niż zakładano.