Podpisano umowę na wykonanie projektu nowego mostu. Planowana inwestycja będzie stanowiła przedłużenie ul. Artyleryjskiej do rzeki Krzny. Projekt wykona wrocławska firma PBW Inżynieria.

Prezydent miasta Biała Podlaska podpisał umowę na wykonanie projektu nowego mostu na Krznie i ulicy łączącej ul.: Artyleryjską, Daleką oraz Koncertową.

Inwestycja ma przyczynić się do:

– zmniejszenia korków na ulicy Zamkowej, Łomaskiej czy Witoroskiej

– upłynnienia ruchu w tej części miasta

– zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa tysięcy bialczan

– skrócenia drogi dojazdu służb ratowniczych w ten rejon miasta

– wyprowadzenia ze ścisłego centrum tranzyt w osi północ-południe.