Gmina Konstantynów informuje, że w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbędą się bezpłatne porady terapeuty uzależnień.

W Konstantynowie będzie można skorzystać z darmowych porad terapeuty uzależnień:

  • 23 stycznia 2023 r. w godz. 15:00 – 17:00
  • 30 stycznia 2023 r. w godz. 15:00 – 17:00

Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

Kontakt osobisty lub telefoniczny: Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, ul. Piłsudskiego 27, tel. 83 345 00 69.