Podczas tegorocznej gali „Dobre, bo bialskie” wręczone zostały wyróżnienia za działalność w 2022 roku. Gmina Łomazy otrzymała nagrodę w kategorii „Gmina – Lider Samorządności”.

W dniu 13 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyła się 21. doroczna gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia „Dobre, bo bialskie” za 2022 rok. W tegorocznej edycji w kategorii „Gmina – Lider Samorządności” Gmina Łomazy otrzymała tytuł Dobre, bo Bialskie za rok 2022.

Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które  całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku  osiągają coraz lepsze wyniki,  prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.