Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu realizuje projekt „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”. Do bialskiego szpitala trafi m.in. nowy sprzęt, który ma ułatwić diagnozę i leczenie chorób zakaźnych.

Projekt ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawić dostępność do usług zdrowotnych oraz podnieść świadomość dotyczącą zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Umowa grantowa o wdrożenie  i dofinansowanie projektu w ramach programu między szpitalem, a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju RP została podpisana 16 sierpnia ubiegłego roku. Natomiast umowa partnerska między szpitalami została podpisana  17 sierpnia ubiegłego roku.

-Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C.- podaje rzecznik WSzS, Magdalena Uss

W obu szpitalach zostanie również rozbudowana infrastruktura, co znacząco wpłynie na system diagnozy oraz leczenia pacjentów z podejrzeniem występowania chorób zakaźnych. W bialskim szpitalu powstanie pracowania do elastografii, szczególnie przydatna w nieinwazyjnym badaniu wątroby. W ramach projektu również nowe, dodatkowe wyposażenie trafi do Laboratorium Mikrobiologicznego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.