Wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów dla MBP w Terespolu został rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka przewiduje zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu informuje, że wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Instytutu Książki z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” został rozpatrzony pozytywnie. Całkowita kwota na realizację zadania wynosi 35 143.00 zł., w tym finansowy wkład własny 5 300.00 zł, a kwota pozyskanej dotacji to 29 843.00 zł. 

Realizacja zadania przewiduje zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.