Konstantynów również włącza się do akcji ,,Bitwa o wozy’’ , w której zostanie sfinansowany w całości samochód ratowniczo-gaśniczy.

Akcja została stworzona przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i zakłada, że gmina, w której będzie najwyższa frekwencja wyborcza w danym województwie, otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.Wartość takiego samochodu to 800 tys. złotych. Pojazdy zakupione zostaną w całości przez MSWiA. Więcej informacji pod linkiem.