Już w najbliższą niedzielę Polacy zagłosują w I turze wyborów prezydenckich. W związku z epidemią koronawirusa w lokalach wyborczych panować będą specjalne zasady bezpieczeństwa ustalone przez Ministra Zdrowia oraz GIS.

Do podstawowych środków ostrożności zaliczono zachowanie 2-metrowego dystansu oraz obowiązek zakrywania nosa i ust. Zobowiązany jest do tego każdy wyborca wchodzący do lokalu z wyłączeniem osób, które nie mogą zasłaniać twarzy ze względu na stan zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Członek obwodowej komisji wyborczej może poprosić wyborcę o odsłonienie twarzy, aby móc potwierdzić jego tożsamość. Do oddania głosu będzie można użyć własnego długopisu.

Przy wejściu do lokalu wyborczego umieszczone będą pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk. Jeśli głosujący nie będzie chciał z niego skorzystać, powinien zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki. W tym samym czasie w lokalu może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m² z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób pomocniczych. Wyborcy głosujący za granicą powinni zastosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.

Członkowie komisji wyborczych będą wyposażeni w jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice. Między ich stanowiskami pracy zostanie wydzielone 1,5 m odstępu. Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbędzie się głosowanie były otwarte w taki sposób, żeby nie trzeba było ich dotykać. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy regularnie dezynfekować klamki. Ponadto zabronione jest pokrywanie stołów w lokalach wyborczych suknem lub innym materiałem.