Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Terespola wykryli ponad 100 tys. euro nie zgłoszonych do kontroli. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia gotówki przy przekraczaniu granicy grozi kara grzywny.

W trakcie kontroli prowadzonych na drogowym przejściu granicznym w Terespolu funkcjonariusze znaleźli u białoruskich podróżnych znaczną ilość niezgłoszonej gotówki – w sumie 102 tys. EURO.

Białorusini tłumaczyli, że nie wiedzieli o konieczności zgłoszenia przywozu pieniędzy. W obu przypadkach sprawców ukarano mandatami po 15 tys. zł.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę mają obowiązek zgłaszać wwożone do kraju lub wywożone za granicę środki płatnicze, jeżeli ich wartość jest równa lub wyższa niż 10 tys. euro.