W związku z ostatnimi opadami atmosferycznymi oraz brakiem temperatur poniżej zera ilość wody, która pojawiła się  w rzekach i na terenach obniżonych uległa zwiększeniu. W związku z tym prowadzony jest monitoring terenów zagrożonych podtopieniami.

Od początku nowego roku strażacy z terenu powiatu bialskiego interweniowali 41 razy zwłaszcza do pompowania wody z zalanych piwnic (wzrost poziomu wód gruntowych w wyniku gromadzenia wody i nie zamarzniętego terenu).

Aktualny stan wody na dzień 25 stycznia 2023 r. w monitorowanych rzekach wynosi:

– na Krznie (Malowa Góra) 395 cm (przekroczony stan alarmowy o 45 cm),

– na Bugu (Krzyczew) 440 cm (przekroczony stan ostrzegawczy o 60 cm).