Osoby niepełnosprawne, starsze wymagające rehabilitacji zaprasza Dzienny Domu Opieki Medycznej w Białej Podlaskiej. Pobyt w DDOM jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem działania DDOM jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjenta, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – informuje Magdalena Us rzecznik prasowy bialskiego szpitala. W DDOM mogą przebywać pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub chorzy, którzy w ostatnich 12 miesiącach skorzystali ze świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia szpitalnego, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, usprawniania przez rehabilitację, doradztwa w zakresie organizacji opieki. Kolejnym kryterium jest skala Barthel, pacjent powinien otrzymać od 40 do 65 pkt. Pacjent przebywający w DDOM nie może jednocześnie korzystać ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej. Przeciwwskazaniem są także choroby psychiczne i uzależnienie. Podczas pobytu ośrodek zapewnia rehabilitację, zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia usprawniające i gimnastykę, opiekę wykwalifikowanego personelu, pomoc pielęgniarską, terapię zajęciową, konsultacje lekarskie, posiłki, spotkania integracyjne, poradnictwo dla rodzin i miło spędzony czas.

STRONA PROJEKTU