Maria Minczewska bohaterska konspiracyjna pielęgniarka okazała się komunistyczną konfidentką. Dzięki działalności senatora Grzegorza Biereckiego kłopotliwa postać, która donosiła na własnych rodaków, nie będzie już patronką Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej.

Nieznane dotąd na większą skalę fakty, dotyczące Marii Minczewskiej, znanej jako “matka chrzestna” polskiego współczesnego pielęgniarstwa wyszły na jaw dzięki walce o prawdę historyczną senatora Grzegorza Biereckiego. Senator od lat wspiera inicjatywy mające upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. Między innymi był jednym z pierwszych polityków, którzy poparli inicjatywę ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kiedy pojawiły się wątpliwości dotyczące przeszłości, Bierecki zgłosił się do prezesa IPN o zbadanie sprawy. W opinii dr Szarka osoba, która przyczyniła się do likwidacji aparatu bezpieczeństwa żołnierzy podziemia niepodległościowego, są podstawą do podjęcia działań zmierzających do usunięcia jej z roli patrona szkoły w Białej Podlaskiej. 

Odpowiedź prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przekazano dyrektorce Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej – Marzenie Paszkowskiej. Podjęto już kroki w zmienieniu patronki “medyka”.  Nowy patron ogłoszony będzie najprawdopodobniej na początku nowego roku szkolnego.