Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny „(Pod)różne historie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku oraz Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku.

27 marca 2024 roku jury po obejrzeniu 515 zdjęć nadesłanych przez 150 autorów z placówek i od osób indywidualnych z całej Polski postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych, młodzież do 26 roku życia

II nagroda – Marta Stężała, lat 17, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, opieka artystyczna Małgorzata Piekarska (praca 2)

Wyróżnienie otrzymała:

Marta Stężała, lat 17, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, opieka artystyczna Małgorzata Piekarska (praca 3)

Ponadto Jury zakwalifikowało do wystawy prace następujących autorów:

Jan Szelest, lat 11, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, opieka artystyczna Małgorzata Piekarska, za zdjęcie „Wkrótce spływ”

materiał: BCK Biała Podlaska