Wyłoniono najlepsze prace w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci “Oko Kalejdoskopu”. Pierwszą zaszczytną nagrodę zdobyły siostry Lidia i Helena Sacharuk z bialskiej Pracowni Grafiki Komputerowej „Piksel” za film pt. “Pudełko”. Dodatkowo Helena została wyróżniona za ukazanie magii w czystej postaci w jej filmie “Magia lasu”.

Jury Dziecięce VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci “Oko Kalejdoskopu”, po obejrzeniu 151 filmów nadesłanych na Przegląd wyłoniło najlepsze prace. I NAGRODĘ w kategorii dziecięcej przyznano dla filmu „PUDEŁKO” Lidii Sacharuk i Heleny Sacharuk, zrealizowanego pod opieką Lilli Wielgan-Michaluk w Pracowni Grafiki Komputerowej „Piksel” w Bialskim Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Skład jury konkursu: Zuzanna Cichoń, Jakub Głogowski i Emilia Zięzio.

Ponadto Jury Dorosłych VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci “Oko Kalejdoskopu” w składzie: Piotr Kardas – przewodniczący, Anna Gawrysiak-Knez i Bartosz Zarzycki postanowiło wyróżnić za ukazanie magii w czystej postaci dla filmu “MAGIA LASU” Heleny Sacharuk zrealizowanego pod opieką Lilli Wielgan-Michaluk w Pracowni Grafiki Komputerowej „Piksel” w Bialskim Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.  

Film sióstr- Lidki i Helenki “Pudełko”

Film Helenki “Magia lasu”