Mieszkańcy Białej Podlaskiej od przyszłego roku zapłacą więcej za wywóz śmieci. Opłaty wzrosną o 10 procent, czyli o wartość “stopy inflacji”. Podwyżka proponowana przez Prezydenta Miasta miała być większa, bo o 32 procent. Jednak radni Zjednoczonej Prawicy oraz Białej Samorządowej nie poparli propozycji prezydenta.

Po dwóch latach funkcjonowania opłaty „śmieciowej” na podstawie m3 zużytej wody zostaną wprowadzone podwyżki za wywóz śmieci. W związku ze zmianami ustawowymi we wrześniu, które mówią, że samorządy nie powinny dopłacać do systemu śmieciowego, Prezydent miasta wraz ze swoim urzędem obliczył, iż stawka za wywóz śmieci powinna wzrosnąć z 5,20 zł do 6,90 zł. Według urzędników zapełniłoby to “dziurę” w systemie, która w poprzednim roku wynosiła 1,6 mln zł, a w obecnym już ponad 2 mln zł. Prezydent przekonuje, że metoda „od ilości zużytej wody” uszczelniła system.

Propozycja podwyżki o 1,70 zł nie spotkała się z aprobatą Rady Miasta. Zwiększenie opłat było nieuniknione, jednak jak uważała większość, drastyczne metody spowodują tylko obciążenie budżetów mieszkańców. Radny Białej Samorządowej zaproponował podniesienie stawki o „stopę inflacji”, tak by nie drenować kieszeni obywateli.

Ostatecznie zadecydowano, że od przyszłego roku za śmieci zapłacimy 5,72 zł, czyli więcej o przybliżoną wartość stopy inflacji. Poprawkę poparli radni Zjednoczonej Prawicy oraz Białej Samorządowej(w sumie 13 głosów „za”). 8 radnych było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.