W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „II wojna światowa na Podlasiu. Przyczyny – Przebieg – Konsekwencje”. Konferencja jest jednocześnie okazją do debaty oraz wymiany poglądów  na ten temat.

Konferencja odbędzie się 12 września (czwartek) o godz. 9 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 12a).

Celem konferencji jest uczczenie przypadającego w tym roku 80-lecia wybuchu II wojny światowej.

Szczegółowy plan debaty dostępny na plakacie poniżej.