Przed nami kolejne spotkanie z archeologią w bialskiej bibliotece. Tym razem jego uczestnicy poznają efekty prac bialskiej ekipy archeologów w Parku Radziwiłłowskim oraz na terenie Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim.

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich miłośników regionu na spotkanie z bialskim archeologiem, Mieczysławem Bienią, które odbędzie się 21 lutego o godzinie 17 w Dziale Wiedzy o Regionie przy ul. Warszawskiej 12. Tematem będą „Tajemnice podlaskich rezydencji”.

Mieczysław Bienia pochodzi ze Śląska. Studiował archeologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1991 r. mieszka w Białej Podlaskiej. Początkowo pracował w bialskim oddziale Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Od 1995 r. jest pracownikiem Muzeum Południowego Podlasia. Kieruje Działem Archeologii, współpracuje także z Kołem Archeologicznym „Fibula”, którego członkowie pomagają przy pracach wykopaliskowych prowadzonych na Podlasiu. Dotychczas bialskim archeologom udało się odnaleźć ślady pobytu na naszych ziemiach plemion germańskich m.in. Gotów i Wandalów, którzy mieszkali tu przed Słowianami, ślady kultury łużyckiej czy świderskiej oraz wiele innych cennych materiałów, które wzbogacają naszą historię o nowe informacje.

Mieczysław Bienia popularyzuje wiedzę o najstarszych dziejach Podlasia i badaniach archeologicznych w różnych publikacjach, m.in. „Grodziska wczesnośredniowieczne istniejące i domniemane na terenie dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego”, „Tajemnice Janowskiego Zamku: opowieść o odkryciach archeologicznych na Zamku w Janowie Podlaskim” (współautor z Małgorzatą Bienią), „Przygoda z archeologią” i „Przygoda z archeologią II czyli o obozie archeologicznym w Horodyszczu i najstarszych dziejach miejscowości słów kilka”.