W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia studenckich stypendiów. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego wsparcie finansowe trafi do 250 osób, w tym do studentów PSW oraz AWF w Białej Podlaskiej.

Okolicznościowe dyplomy stypendystom wręczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

– Gratuluję wam doskonałych wyników i jestem przekonany, że dzięki stypendium będziecie mogli w dalszym ciągu rozwijać swoje pasje, zainteresowania i zdobytą wiedzę. Jesteście przyszłością nie tylko naszego województwa, ale także całej Polski.- podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Jarosław Stawiarski.

Studenci, którzy będą pobierać stypendium uzyskali wysokie wyniki w nauce i jednocześnie wykazali się osiągnięciami m.in. w takich rodzajach działalności jak:

 • praca w kołach naukowych,
 • działalność popularnonaukowa,
 • praca naukowo-badawcza,
 • studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych,
 • studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów,
 • publikacje naukowe,
 • patenty i wzory użytkowe złożone w Urzędzie Patentowym RP,
 • osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe,
 • działalność w wolontariacie.

Kwota stypendium to 300 zł miesięcznie. Będzie wypłacane uzdolnionym studentom za okres ośmiu miesięcy. Łącznie Województwo Lubelskie przeznaczyło na ten cel kwotę 596 700 złotych. Środki te pochodzą w całości z budżetu Województwa Lubelskiego.

Jakie uczelnie reprezentują stypendyści?

 • UMCS-87,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie-62,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie-38, 
 • Politechnika Lubelska-18,
 • KUL-14,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – 8,
 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – po 6,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski – po 2,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej);Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uniwersytet Wrocławski; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – po 1.