W dniu 22.03.2024 r. w bialskim szpitalu miała miejsce wyjątkowa uroczystość otwarcia inwestycji rozbudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

W konferencji prasowej udział wzięli:

  • Grzegorz Bierecki – Senator RP,
  • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
  • Barbara Barszczewska – Radna Sejmiku WL, Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego,
  • Ryszard Szczygieł – Rady Sejmiku WL, Przewodniczący Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Lubelskiego,
  • Małgorzata Skrok – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL,
  • Dariusz Litwiniuk – Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala,
  • Artur Kozioł – Dyrektor WSzS w Białej Podlaskiej,
  • Dariusz Oleński – Zastępca Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,
  • dr n. med. Paweł Chwaluk – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych WSzS w Białej Podlaskiej,
  • lek. Henryk Makarski – Kierownik SOR z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o obszar diagnostyki radiologicznej wyposażony w nowoczesny aparat rentgenowski oraz tomograf komputerowy. Dzięki inwestycji możliwa będzie szybka diagnostyka radiologiczna pacjentów trafiających do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, bez konieczności transportu pacjenta do Działu Diagnostyki Obrazowej. To znacznie skróci czas oczekiwania na badanie oraz ograniczy ryzyko epidemiologiczne związane z ograniczeniem przebywania pacjentów SOR w centralnej, łóżkowej części Szpitala.

Inwestycja jest współfinansowana z budżetu Województwa Lubelskiego.