W związku z pracami budowlanymi na przejeździe kolejowo-drogowym na czas prowadzenia robót drogowych zostanie zamknięty odcinek ulic Witoroskiej i Lubelskiej. W związku z tym cały ruch zostanie skierowany na ulice Łomaską. Dla upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu ulic Łomaskiej i Kolejowej zostanie wytyczone tymczasowe rondo.

Komunikat Urzędu Miasta w tej sprawie:

”W związku z planowaną budową dojazdów do tunelu na przejeździe kolejowo – drogowym kategorii „A” w km 171,369 linii kolejowej nr 2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812, na czas prowadzenia robót drogowych, niezbędne jest całkowite zamknięcie odcinka ulic Witoroskiej i Lubelskiej. Zamknięcie w/w ulic spowoduje przeniesienie ruchu drogowego na przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ulicy Łomaskiej. Aby uniknąć paraliżu głównego układu komunikacyjnego miasta w kierunku północno – południowym oraz aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i możliwość dojazdu służb ratunkowych, w  celu efektywnego upłynnienia ruchu, Firma PRD S.A., która podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa dojazdów do tunelu   ul. Lubelska i ul. Witoroska w Białej Podlaskiej”, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji – I Etap, od jutra rozpoczyna roboty przygotowawcze związane z wyznaczeniem  tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Łomaskiej z Kolejową. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe, następnie zostanie utwardzona dodatkowa nawierzchnia jezdni. Wszystkie prace odbywać się będą pod ruchem z niedużymi przewężeniami jezdni. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na, początku przyszłego roku  prace związane z wyznaczeniem tymczasowego ronda zostaną zakończone. “