28 marca 2024 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej, nastąpiło ważne wydarzenie dla regionu – podpisanie porozumienia przez Wójtów czterech gmin. Celem porozumienia jest realizacja wspólnego projektu o nazwie “Społeczność energetyczna w obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno”.

Projekt ten zostanie objęty wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększania Odporności Inwestycyjnej, Działanie B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (wsparcie przedinwestycyjne). To oznacza, że inicjatywa będzie miała możliwość skorzystania z bezzwrotnego wsparcia na etapie przedinwestycyjnym.

Kolejnym kluczowym krokiem będzie podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, która umożliwi objęcie projektu bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego.

Do głównych działań planowanych w ramach tego projektu należy:

  • Opracowanie koncepcji rozwoju klastra energii/spółdzielni energetycznej.
  • Przeprowadzenie analizy identyfikacji gotowości stron, w tym mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem lub zakładaniem społeczności energetycznych.
  • Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z transformacji energetycznej.
  • Powołanie i rejestracja klastra energii/spółdzielni energetycznej/obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obszaru objętego projektem. Wszystkie działania mają na celu wprowadzenie tańszej i bardziej ekologicznej energii oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z transformacji energetycznej.