Gmina Wisznice otrzymała ponad 2 mln zł. dofinansowania na realizację projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. kolektory słoneczne, piece na pellet czy ogniwa fotowoltaiczne.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych (157 szt. instalacji), pieców na pellet (22 szt.), pieców zgazowujących drewno oraz ogniw fotowoltaicznych (14 szt.) oraz ogniw fotowoltaicznych (10 szt. instalacji). Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową są mieszkańcy gminy Wisznice (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety oraz w uzupełniających zapisach.

Koszt projektu to 2 640 822,00 zł, natomiast wysokość przyznanego dofinansowania: 2 062 440,00 zł.