W Studziance odbył się wyjątkowy Jubileusz kwartalnika “Echo Studzianki”. Na spotkaniu rozmawiano o roli prasy w promocji dziedzictwa kulturowego oraz roli stowarzyszenia jako organizacji dbającej o zachowanie przeszłości.

W czwartkowe popołudnie 6 stycznia 2022roku w świetlicy w Studziance odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji wydania 50. numeru kwartalnika „Echo Studzianki” w którym, uczestniczyło blisko 40 osób. Była to okazja do wspomnień i refleksji nad dziedzictwem kulturowym miejscowości Studzianka.

Wśród przybyłych osób byli: przedstawiciele Klubu Biegacza “Biała Biega”, reprezentowani przez Prezes Aleksandrę Hordejuk-Gryczkę i Bogdana Korniluka. Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach była Pani Agata Chwalewska, a z łomaskiej szkoły Pani Dyrektor Bogumiła Wińska. Środowiska naukowe reprezentowali prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Białej Podlaskiej dr Tomasz Demidowicz i dr Krzysztof Piech z bialskiej filii AWF-u. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej stawił się Grzegorz Kurpeta. Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele Klubu Seniora w Piszczacu, mieszkańcy Piszczaca, Chotyłowa, Kościeniewicz, Ortela Królewskiego, oraz Wisznic, Studzianki i Białej Podlaskiej.

Jubileusz stanowił możliwość zwrócenia uwagi na temat roli prasy regionalnej w promocji dziedzictwa kulturowego o czym mówił dr Tomasz Demidowicz. Zaakcentował on ważną rolę stowarzyszenia jako organizacji dbającej o zachowanie przeszłości. Z kolei dr Krzysztof Piech wyraził zadowolenie z wydawania kwartalnika i działań mieszkańców Studzianki, które są dostrzeganie na arenie ogólnopolskiej.

źródło: UG Łomazy