Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych.

Wydarzenie odbędzie się 5 maja 2024 r. o godzinie 12:15 w Polubiczach.