W Polubiczach odbył się Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 9 zespołów i 1 chór z powiatu bialskiego.

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach już za nami. W Niedzielę, 21 listopada br. odbyła się kolejna edycja wydarzenia. W przeglądzie uczestniczyło 9 zespołów śpiewaczych oraz 1 chór z powiatu bialskiego: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ,,Tęcza”, ZESPÓŁ ŚPIEWACZY  ,,Polesie”, CHÓR ,,W Dubicy”, Szkolny zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, ZESPÓŁ  ,,Marysieńki”, ZESPÓŁ ,,Luteńka”, ZESPÓŁ ,,Korniczanie”, ZESPÓŁ ,,KGW Polubicze”, ZESPÓŁ ,,Melizmat”, ZESPÓŁ ,,Sąsiadeczki”. 

Pierwsza część wydarzenia, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Dariusza Radzikowskiego odbyła się w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach. Był to powrót do korzeni przeglądu, ponieważ pieśni Maryjne podczas pierwszych edycji wydarzenia odbywały się właśnie w polubickim Kościele Parafialnym, w kolejnych edycjach całość przeglądów została przeniesiona do Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach.

Druga część tegorocznego przeglądu tradycyjnie odbyła się w Świetlicy, tam oficjalnie gości powitała prowadząca wydarzenie, Dyrektor GOKiO Wisznice Elżbieta Sokołowska. Głos zabrał także Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan, który podziękował wszystkim za przybycie i za zaangażowanie w propagowanie kultury ludowej. Następnie każdy z zespołów zaprezentował jedną pieśń ludową. 

Pisząc o spotkaniu nie sposób nie wspomnieć o Kole Gospodyń Wiejskich w Polubiczach, dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu wydarzenie zawsze nabiera wyjątkowości. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Polubiczach przygotowały poczęstunek dla wszystkich uczestników przeglądu. Zawsze z uśmiechem witają gości i są duszą tego wydarzenia.

Organizatorem Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach jest Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Gmina Wisznice. Sponsorem tegorocznego przeglądu była Firma Kojpasz – Tadeusz Kossowski.