Władze Miasta Terespola na spotkaniu w Lublinie rozmawiali o możliwościach połączenia komunikacyjnego Terespola z projektowaną autostradą A2. Rozmowy przeprowadzono z Wicewojewodą Lubelskim i Dyrektorem GDDKiA.

Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk wspólnie z Sekretarzem Miasta Józefem Paderewskim odbyli w Lublinie robocze spotkanie z Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem oraz Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie Mirosławem Czechem. Tematem rozmów były możliwości połączenia komunikacyjnego miasta Terespol z projektowaną autostradą A2 w kierunku naszego miasta.