Burmistrz Terespola, Jacek Danieluk spotkał się z Zastępcą Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlicach gen. bryg. Arturem Jakubczykiem.

Spotkanie dotyczyło organizacji uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika gen. Franciszka Krajowskiego, mieszkańca Terespola i założyciela 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zabezpieczeniem oprawy wydarzenia zajmie się związek taktyczny „Żelazna Dywizja”.

Wydarzenie planowane jest na 13 września. Organizatory mają nadzieję, że inicjatywie nie przeszkodzi, panująca na świecie pandemia. Bieżące informacje będą pojawiać się na stronie internetowej miasta.