Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza osoby, uczące się w placówkach edukacyjnych na poziomie podstawowym, do wykazania się swoją kreatywnością i zdolnościami w konkursie plastycznym „Chłopiec z Wadowic”. 

Organizatorem przedsięwzięcia, skierowanego do dzieci i młodzieży, jest Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim. Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Konkurs związany jest z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II.

Inicjatywa ma na celu pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym, przedstawienie drogi życiowej Karola Wojtyły, od dzieciństwa do okresu młodzieńczego oraz wskazanie młodym ludziom autorytetu, na którym mogą w przyszłości się wzorować. Idea konkursu mówi również o promocji talentów, rozbudzeniu wyobraźni i kreatywności wśród uczestników. Prace konkursowe mogą być inspirowane takimi książkami jak „Chłopiec z Wadowic”, „Młode lata papieża Pawła” czy ,,Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój czytelnictwa oraz aktywności twórczej.

Aby przystąpić do konkursu, wymagane jest dołączenie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na udział w konkursie oraz udostępnianie wizerunku. Ze względu na niepełnoletność uczestników należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów. Przesłane prace zostaną ocenione w składzie powołanym przez organizatora. Planowane jest przyznanie sześciu nagród oraz dwóch wyróżnień. Uczestnicy zostaną poinformowani o czasie oraz miejscu rozstrzygnięcia konkursu w terminie 14 dni od ostatniego dnia zgłaszania prac.

Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy plastycznej na papierze typu brystol w formacie A3 lub A4, dotyczącej dzieciństwa i okresu młodzieńczego Świętego Jana Pawła II. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, dzieła z użyciem manipulacji cyfrowej nie będę jednak brane pod uwagę.

Prace można oddawać od 18 maja do 25 września bieżącego roku. Dołączenie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy plastycznej i dostarczenie jej osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim lub jej filii.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biblioteki, a także przeczytanie Regulaminu, dotyczącego konkursu. Bieżące informacje będą się również pojawiać na Facebooku placówki.