Od 1 listopada br. do programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy uprawnionych jest więcej kobiet. Bez skierowania, bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać panie w wieku 45-74, a bezpłatne badania cytologiczne przysługuje kobietom w wieku 25-64 lata.

Profilaktyka jest najskuteczniejszą formą walki z nowotworami. Wykrycie raka piersi we wczesnym stadium zwiększa szanse wyleczenia. Badania w ramach programu można wykonać co dwa lata.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2024 r., kobiety, które miały wcześniej zdiagnozowaną zmianę nowotworową piersi, mogą ponownie wziąć udział w programie co 12 miesięcy, gdy zakończyły swoje leczenie i 5-letni okres monitorowania lub nie zakończyły leczenia, ale po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi są w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT).

Z kolei w ramach bezpłatnego programu badania cytologiczne powinny być wykonywane co 3 lata oraz co roku u kobiet obciążanych czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka). Rak szyjki macicy na wczesnym etapie jest wyleczalny w ponad 99% przypadków.

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy

Celem podstawowego etapu programu jest obniżenie wskaźnika zachorowalności i umieralności na raka piersi oraz podniesienie świadomości społecznej kobiet w kwestii badań profilaktycznych.

W związku z programem zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne kobiety w wieku 45 – 74 lat (ważny jest rok urodzenia), które:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 m-cy,
  • otrzymały w ramach realizacji programu wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 m-cy z powodu różnych czynników ryzyka.

Badanie mammograficzne nie wymaga skierowania. Należy zabrać ze sobą jedynie dowód tożsamości, który zawiera numer PESEL oraz aktualny dokument ubezpieczenia.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

Dział Diagnostyki Obrazowej, ul. Terebelska 57-65, I piętro.

Telefoniczna rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr tel. 83 414 73 32 w godz. 8.00 – 18.00.

WAŻNE! W programie nie mogą uczestniczyć kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki

Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki, adresowany jest do kobiet w wieku 45 – 74 lata, skierowanych z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po wykonaniu badania mammograficznego.

Etap obejmuje poradę lekarską, podczas której lekarz dodatkowo bada piersi i w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu badań diagnostycznych należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. Może zostać wykonana mammografia uzupełniająca, USG piersi, biopsja gruboigłowa. Kobieta, u której ostatecznie zostanie rozpoznany rak piersi zostanie skierowana na leczenie.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

  • Rejestracja osobista – ul. Terebelska 57-65, budynek Bialskiej Onkologii, parter, rejestracja główna – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.
  • Telefoniczna rejestracja – pod nr tel. 83 414 76 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.00.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap diagnostyczny

Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet z zakresu profilaktyki tego schorzenia.

Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanych takich badań w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Badania cytologiczne nie wymaga skierowania. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości, który zawiera numer PESEL oraz aktualny dokument ubezpieczenia.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

Centrum Kobieta–Matka–Dziecko

I piętro (budynek 1D), obok RTG, ul. Terebelska 57-65.

Rejestracja telefoniczna i osobista oraz szczegółowe informacje pod nr tel. 83 414 74 90, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 15.00.

WAŻNE! Kobiety wymagające dalszego leczenia specjalistycznego zostaną skierowane (już poza programem) w celu dalszej diagnostyki lub leczenia do placówek posiadających podpisaną umowę z NFZ w odpowiednich rodzajach świadczeń.