Obecnie w skład Zespołu Poradni Specjalistycznych wchodzi 27 poradni. Należą do nich:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych
 • Poradnia Chorób zakaźnych
 • Poradnia Diabetologiczna + Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Endokrynologiczna + Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna + Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Neurologiczna + Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • Poradnia Urologiczna.

W ostatnim czasie swoją działalność rozpoczęły 2 poradnie: endokrynologiczna oraz reumatologiczna.

Poradnia Endokrynologiczna świadczy swoje usługi w zakresie:

 • rozpoznawania i leczenia chorób tarczycy (badania hormonalne, usg, biopsje aspiracyjne cienkoigłowe zmian ogniskowych w tarczycy),
 • niedoczynności i nadczynności tarczycy,
 • choroba Hashimoto,
 • choroba Graves-Basedowa,
 • monitorowania i leczenia chorób tarczycy u kobiet w ciąży,
 • kwalifikacji do leczenia radiojodem nadczynności tarczycy,
 • kwalifikacji do leczenia operacyjnego pacjentów z chorobami tarczycy,
 • rozpoznawania chorób przytarczyc,
 • kwalifikacji do leczenia operacyjnego nadczynności przytarczyc,
 • leczenia niedoczynności przytarczyc,
 • rozpoznawania chorób nadnerczy i przysadki,
 • diagnozowania innych zaburzeń czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania.

Poradnia Reumatologiczna natomiast realizuje świadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia:

 • układowych chorób tkanki łącznej,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • łuszczycowego zapalenia stawów,
 • diagnostyki zapaleń stawów w przebiegu innych schorzeń,
 • dny moczanowej,
 • osteoporozy,
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
 • spondylartropati seronegatywnych.

Atutem Zespołu Poradni Specjalistycznych jest poprawa dostępności pacjentów do świadczeń medycznych wybranych specjalności. Wymienić tu należy m.in. Poradnię Neonatologiczną oraz wszystkie poradnie leczenia dzieci. Należy zaznaczyć, że poradnie te czynne są w godzinach popłudniowych, co rozwiązuje problemy rodziców i opiekunów dzieci.

Najkrótszy czas oczekiwania do poradni dedykowanych leczeniu osób dorosłych wymienić należy:

 1. Poradnię Chirurgiczną
 2. Poradnię Kardiologiczną.

Obie wymienione poradnie dysponują większą liczbą personelu, a co za tym idzie możliwością przyjmowania pacjentów również w godzinach popołudniowych.

Poradnia Chirurgiczna w zakresie drobnych zabiegów chirurgicznych wykonuje zabiegi
z zakresu dermatochirurgii.

 • W ramach Poradni Okulistycznej odbywają się kwalifikacje do operacji zaćmy. Czas oczekiwania na zabieg operacyjny wynosi ok. 1-go miesiąca.