W tym roku w Białej Podlaskiej planowane jest utworzenie strefy płatnego parkowania, która ma rozwiązać problem braku miejsc dla postoju aut w centrum. Pierwotnie na opłacenie tej inwestycji wyznaczono 400 tys. złotych z budżetu miasta. Okazuje się jednak, że połowa planowanej kwoty zostanie wydana na inny cel.

200 tys. złotych zostało przeniesione na poczet budowy skateparku zaproponowanego przez radnego Marka Dzyra. Mimo zmniejszonego finansowania strefa płatnego parkowania ma powstać już za kilka miesięcy. Jej utworzenia domagają się szczególnie członkowie Białej Samorządowej, którzy w zeszłym roku zebrali pod projektem podpisy od ponad 200 przedsiębiorców.

W grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ustalającej szczegóły w sprawie strefy. Omówiono na nim orientacyjny koszt potrzebnych urządzeń wraz z montażem i oprogramowaniem. Pojawiły się również propozycje stawek za czas postoju i analizy podobnych rozwiązań wprowadzonych w okolicznych miejscowościach. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie pomiarów, które pozwolą na wyznaczenie lokalizacji i wymaganej liczby parkomatów oraz wybór najlepszego sposobu dystrybucji biletów.