W związku z pracami przy budowie tunelu na linii kolejowej E20 Siedlce-Terespol zamknięty zostanie odcinek drogi między ulicą Kołychawa a ulicą Witoroską.

Droga zostanie zamknięta 11 lutego. Linie E oraz I komunikacji miejskiej będą w tym czasie jeździć ulicą Koncertową.

Linia „E” z przystanku Witoroska 2 pojedzie ul. Koncertową do ul. Twardej i dalej swoim normalnym przebiegiem, tj. ulicami Twardą, Drogą Wojskową, Chłodną, Twardą – wróci do ul. Koncertowej (przystanek Witoroska 1, Daleka 2, Daleka 1 zostanie wyłączony z przebiegu linii).

Linia „I” z przystanku Witoroska 1 pojedzie ul. Koncertową do ul. Dalekiej, na której będzie obowiązywał tylko przystanek w kierunku do ul. Kołychawa i dalej swoim przebiegiem, tj ul. Twardą, wyjedzie do ul. Koncertowej i do przystanku Witoroska 1.