Na ulicy Podmiejskiej wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Wyłączony zostanie odcinek ulicy od ul. Fedorowicz do ul. Kasztanowej.

W związku z Budową ulicy Podmiejskiej w Białej Podlaskiej wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu od 03.08.2021 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na wyłączeniu z ruchu drogowego odcinka ulicy Podmiejskiej od ul. Fedorowicz do ul. Kasztanowej (zgodnie z załączonym schematem).

Wprowadzona organizacja ruchu podzielona została na etapy w taki sposób, aby zapewniony został dojazd do Niepublicznej Szkoły im. Janusza Korczaka.