Policjanci z Białej Podlaskiej oraz Terespola uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych przez 23. Bialski Batalion Lekkiej Piechoty. Policjanci szkolili żołnierzy WOT m.in. z zasad bezpieczeństwa i wzajemnej asekuracji podczas realizacji kontroli drogowych jak też sprawdzania pojazdów pod kątem ujawniania przypadków nielegalnego przekraczania granicy RP.

W trakcie weekendu policjanci bialskiej komendy, jak też komisariatu w Terespolu pod dowództwem Komendanta Komisariatu w Terespolu mł. insp. Krzysztofa Gduli, uczestniczyli w ćwiczeniach zgrywających Wojsk Obrony Terytorialnej. Działania odbyły się w pasie granicznym pomiędzy miejscowościami Pratulin – Kodeń.

Ich celem było między innymi określenie najkrótszego systemu powiadamiania oraz reagowania w przypadku wystąpienia incydentów związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy państwowej RP. W trakcie działań policjanci szkolili też żołnierzy między innymi z zasad bezpieczeństwa i wzajemnej asekuracji podczas prowadzonych kontroli drogowych, jak też sprawdzania pojazdów pod kątem ujawniania przypadków nielegalnego przekraczania granicy RP. Poruszane były też zagadnienia dotyczące legitymowania i zatrzymywania osób.

Dodatkowo wczoraj na terenie parku miejskiego w Terespolu odbył się zorganizowany przez żołnierzy piknik bezpieczeństwa. Policjanci również aktywnie włączyli się w tą inicjatywę. Chętni mogli obejrzeć pokaz tresury „policyjnego czworonoga” jak też oznakować swój rower. Uczestnicy festynu mogli również porozmawiać z mundurowymi i otrzymać wszystkie informacje dotyczące zasad naboru do Policji, natomiast najmłodsi uczestnicy pikniku chętnie siadali za kierownicą policyjnego radiowozu.

Wspólne weekendowe działania służb miały na celu między innymi doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy na wypadek wystąpienia incydentów związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy państwowej jak też promowanie zasad bezpieczeństwa podczas zorganizowanego pikniku.