Doradztwo, współpraca przy tworzeniu programów studiów na socjologii, wspólne wykłady i konferencje oraz projekty badawcze i edukacyjne to tylko część działań jakie są planowane w ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Łomazy a PSW w Białej Podlaskiej.

 

W maju miało miejsce spotkanie finalizujące podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Łomazy a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Z ramienia gminy Łomazy w spotkaniu uczestniczył wójt gminy – Jerzy Czyżewski. Z kolei uczelnię, w imieniu JM Rektora prof. dra hab. Jerzego Nitychoruka, reprezentował dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Dawid Błaszczak. Przy podpisaniu umowy był obecny także radny gminy Kamil Frączek, absolwent socjologii PSW w Białej Podlaskiej.

– Taka współpraca jest ważna dla naszego środowiska, a korzyści są oczywiste dla dwóch stron. Jako gmina chcemy podjąć działania związane z badaniem społeczności, chcemy sprawdzić jakie oczekiwania mają mieszkańcy, co będzie wyznacznikiem dalszych działań. To nasze drugie porozumienie z uczelniami wyższymi i jak widać opłacalne – my mamy produkty a studenci zdobywają doświadczenie w pracy w samorządzie. Taka współpraca to również rozmowy i konsultacje w sprawie kierunków rozwoju studiów tak by odpowiadały na potrzeby lokalnych samorządów, a dzięki temu były bardziej praktyczne – podkreśla Jerzy Czyżewski.

– Porozumienie umożliwia poszerzenie naszej oferty studiów o dodatkowe ciekawe, interesujące a przede wszystkim dające praktyczne doświadczenie działania skierowane do studentów. To również przestrzeń na zdobywanie dodatkowych umiejętności niezbędnych w pracy przyszłych socjologów. My z kolei oferujemy możliwość współpracy przy realizacji badań, organizacji konferencji czy innych działań o charakterze lokalnym. Myślę, że ta współpraca zaowocuje wieloma ciekawymi projektami – zaznacza Dawid Błaszczak.

Działania w ramach porozumienia obejmować będą m.in. doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów, programów praktyk i programów zajęć dodatkowych na kierunku socjologia; organizowanie i prowadzenie wspólnych wykładów, spotkań i konferencji; możliwość odbywania praktyk i wizyt studyjnych przez studentów socjologii; realizację projektów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Podczas spotkania nakreślono plany i kierunki działań na najbliższe miesiące i kolejny rok akademicki.