Podczas zorganizowanego przez Wójta Gminy Łomazy, Zespół Placówek Oświatowych oraz Młodzieżową Radę Gminy I Konkursu Wiedzy o Gminie Łomazy, młodzież miała okazję wykazać się znajomością historii, walorów przyrodniczych i turystycznych, a także informacji związanych z kulturą i sportem gminy. Komisja konkursowa dokonała oceny pisemnych testów uczestników, a laureatami zostali kolejno: Emilia Marciniuk, Zuzanna Telaczyńska i Lena Rusek.

8 listopada 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach odbył się zorganizowany przez Wójta Gminy Łomazy, Zespół Placówek Oświatowych oraz Młodzieżową Radę Gminy I Konkurs Wiedzy o Gminie Łomazy.

Celem konkursu było promowanie i rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o Gminie Łomazy, historii, jej walorach przyrodniczych, turystycznych oraz informacji związanych z rozwojem kultury i sportu. Młodzież odpowiadała na pytania dot. m.in. ważnych wydarzeń z historii gminy, ale także czasów współczesnych m.in. nazw miejscowości, wskazania miejsc, siedzib parafii a także rozpoznawała obiekty gminne.

Komisja konkursowa w składzie sekretarz gminy Marianna Łojewska, dyrektor ZPO Bogumiła Wińska oraz przewodnicząca MRG Katarzyna Derlukiewicz dokonała oceny pisemnego testu uczniów biorących udział w konkursie.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Emilia Marciniuk

II miejsce: Zuzanna Telaczyńska

III miejsce: Lena Rusek

Uroczystego podsumowania dokonał Wójt Gminy Jerzy Czyżewski wraz z Dyrektor ZPO Bogumiłą Wińską i Wiceprzewodniczącą MRG Weroniką Mirońską. Wręczenie głównych nagród, tj. roweru, namiotu i głośnika bezprzewodowego nastąpiło podczas obchodów Święta Niepodległości, nawiązując do gminy jako swojego rodzaju „małej ojczyzny”. Konkurs ten niewątpliwie przyczynił się do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowań historią miejsca, w którym mieszkają i był doskonałą okazją do umocnienia lokalnego patriotyzmu.

tekst i zdjęcia: Gmina Łomazy