Symbolicznym przecięciem wstęgi nastąpiło oficjalne otwarcie i oddanie do użytku stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego w Łomazach, by służyło podniesieniu wiedzy i budowaniu bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Miejsce, które było dawnym boiskiem do piłki koszykowej, od kilkunastu lat wyłączonym z użytkowania dostało „drugie życie”. Oficjalnego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Łomazy- Jerzy Czyżewski, Przewodniczący Rady Gminy Łomazy- Andrzej Wiński, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej podinsp. Andrzej Zając, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej nadkom. Maciej Chilewicz, Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach podinsp. Hubert Makaruk, Dzielnicowy Komisariatu Policji w Wisznicach aspirant sztabowy Janusz Kosowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego- Wojciech Babicz oraz wiceprzewodnicząca Rady Rodziców- Anna Szostakiewicz.

Dzięki złożonemu do Centrum Unijnych projektów Transportowych przez gminę Łomazy wnioskowi, otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 56 185,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 66 100,00 zł. Inwestycja polegała na utwardzeniu placu o wymiarach 20×30 m, namalowaniu linii, skrzyżowań i pasów oraz zamontowaniu 28 znaków drogowych. Rowerzyści będą musieli zmierzyć się ze skrzyżowaniami, rondem, zwężeniem drogi, przejściami dla pieszych i innymi sytuacjami drogowymi.

Wydarzenie to było połączone z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, delegacja harcerzy zaprezentowała pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w zdarzeniu drogowym, wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Rowerowe miasteczko” a każdy z uczestników tego wydarzenia otrzymał odblaski i torbo-plecaki. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był symulator dachowania doskonale obrazujący wagę zapinania pasów bezpieczeństwa.

tekst i zdjęcia: Gmina Łomazy