Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła Ii w Białej Podlaskiej prowadzi rekrutację na Kurs I stopnia SJM.

Niezależność i pomoc świadczona na rzecz osób głuchych zależy od kompetentnych, profesjonalnych tłumaczy języka migowego, którzy właściwie rozumieją wagę odpowiedzialności za swoją pracę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że od dobrego tłumaczenia w środowisku medycznym może zależeć życie drugiego człowieka, a tłumacz tego języka jest potrzebny prawie wszędzie  (w gabinecie lekarskim, izbie przyjęć, w szpitalu, przychodni, sądzie, kancelarii adwokackiej).

Osoby głuche mają ograniczoną możliwość informowania o stanie zdrowia oraz rozpoznawania i interpretowania komunikatów otrzymywanych głównie (lub: w służbie zdrowia) od lekarza i innych pracowników służby zdrowia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom głuchoniemych Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła Ii w Białej Podlaskiej prowadzi rekrutację na Kurs I stopnia SJM (system językowo-migowy, poziom podstawowy). Kurs trwa 60 godzin, a odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 -20:00 (godziny do ustalenia z grupą).

Planowany termin rozpoczęcia kursu to 11 marca 2019 r. Standardowa cena szkolenia to 700 zł, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza – przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687) osoba uprawniona, członek rodziny oraz osoba mająca stały kontakt lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego. Podpisany wniosek należy dostarczyć do 31 stycznia 2019 r. do biura Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej (ACEU pokój 335 R, II piętro). Uczestnik kursu może uzyskać do 70% dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji oraz wzory wniosków dostępne na stronie internetowej