Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zaprasza dzieci do udziału w 35. Edycji Konkursu Plastycznego Bajki, Bajeczki… Najmłodsi biorąc udział w konkursie mają okazję do z zabawy w ilustratora ulubionych baśni, bajek czy opowiadań.

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie w określonym terminie wykonanej pracy plastycznej przedstawiającej bohaterów bajek znanych lub wymyślonych w przestrzeni miasta Biała Podlaska. Prace powinny być wykonane techniką rysunku lub malarstwa na kartce formatu A-3. Termin składania prac do 21 maja 2024 r.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zezwolenie na przetwarzanie danych. Zezwolenie powinno być z oryginalnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Prace można przesłać pocztą tradycyjną, lub przynieść na adres Klubu Kultury „Piast”, ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska.

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas Dni Białej Podlaskiej.