Z żalem informujemy, że w dniu 3 stycznia 2021 roku zmarł Wojciech Leszczyński, wieloletni Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego, wybitny nauczyciel geografii oraz ceniony wychowawca. Niech spoczywa w pokoju.