Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej od września realizuje projekt „Fachowcy z Brzeskiej! – edycja 2”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia.

Projekt skierowany jest do 186 uczniów oraz 42 nauczycieli z Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2. Rekrutacja pierwszej, 84-osobowej grupy uczniów rozpoczęła się w listopadzie. Młodzież będzie mogła rozwinąć swoje kompetencje zawodowe dzięki stażom u pracodawców, dodatkowym zajęciom specjalistycznym, doposażeniu pracowni oraz kursom umożliwiającym uzyskanie specjalnych uprawnień, np. SEP, uprawnienia spawacza, prawo jazdy kat. B i B+E, montaż i demontaż rusztowań. Przewidziane są także szkolenia dla nauczycieli.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to ponad 5,2 mln zł, z czego 4,4 mln pokrywają środki europejskie. Zakończenie projektu planowane jest na 30 września 2023 roku.